Motion/Idræt

Tove Østergaard Noe blev tildelt sølvnålen fra KFUM Idrætsforbund 2018.

Tove har været aktiv i Vorgod KFUM Idræt og nu Vorgod-Barde Motion og Fritid gennem rigtig mange år. Jeg blev valgt ind i KFUM’s bestyrelse i 1993, hvor Tove allerede var aktiv. Hun havde været formand en del år forinden og fortsatte med at være aktiv som træner og medlem af vort støtteudvalg efterfølgende.

Al den tid, jeg kan huske, har Tove været vores kontaktperson til Jysk Håndbold Forbund og sørget for at vi har fået hold meldt til, at nogen kom på kursus, fået flyttet kampe og meget mere administrativt. Og alt dette gør hun stadig.

Tove var træner for børnehold igennem mange år, senere var hun frisk på at træne damesenior og nu er det igen vore børnehold, der nyder godt af Toves engagement og interesse for håndboldens udvikling. Hun yder omsorg for den enkelte spiller og sørger for, at hele holdet har det godt. Tove var straks med på, at vi skulle have en kortbane etableret i Vorgod-Barde Hallen i 2017. Sådan har hun altid skubbet på for udvikling. Vi har også prøvet Håndboldfitness, på hendes foranledning.

Vorgod KFUM Idræt blev til Vorgod-Barde KFUM Idræt og sidste udvikling er sammenlægningen med Vorgod-Barde GIF til Vorgod-Barde Motion og Fritid i 2013. Der blev vores støtteafdeling også nedlagt, bl.a. fordi der blev etableret en genbrugsforretning i byen, som overtog nogle af opgaverne. Tove er naturligvis frivillig i Genbrugen. Hun er også instruktør i foreningens fitnessafdeling.

Vores bestyrelse blev til et håndboldudvalg i foreningen. Her kom Tove med igen sidste år for bedre at kunne følge med og fortsat styrke udviklingen. Der har været flere medlemmer i håndbold førhen, men vi er her endnu og holder fast i, at der skal være mulighed for at spille håndbold i Vorgod-Barde, i høj grad takket være Toves kæmpe indsats.

På vegne af håndboldudvalget i Vorgod-Barde Motion og Fritid

Kirsten Holmgaard Jensen


 

Tre foreninger blev til én i Vorgod-Barde i 2012
 

Sammenlægningen af tre foreninger i Vorgod-Barde gik stille og rolig.
Torben Pradsgaard er den første formand for Vorgod-Barde Motion og Fritid.

... Af Carsten Bille Petersen, cape@bergske.dk
Efter lang forberedelsestid er det nu en realitet: I aftes så Vorgod-Barde Motion og Fritid dagens lys som en ny forening.
Sammenlægningen af Vorgod-Barde GIF, Vorgod-Barde KFUM samt Foreningsfitness gik ganske gnidningsfrit, hvor de tre foreninger først holdt deres egen, ekstraordinære generalforsamling, efterfulgt af det stiftende møde i den nye forening.
Den første formand
42-årige Torben Pradsgaard var på forhånd blevet opfordret til at stille op som formand, og sådan blev det.
Og det var en lettet formand, der her til morgen kunne fortælle lidt om fremtiden for Vorgod-Barde Motion og Fritid.
»Vi står selvfølgelig med den udfordring, at få tingene smeltet sammen. Vi har haft tre veldrevne foreninger, hvor vi tager det bedste fra hver enkelt og samler det. På den måde håber vi at få nogle synergier ud af det,« forklarer Torben Pradsgaard om processen, der er i vente.
Hele vejen igennem er der arbejdet positivt hen mod målet, og DGI har også været inde over med gode råd og vejledning undervejs.
At det nu er en i stedet for tre foreninger, kommer ikke til at betyde ret meget for de enkelte medlemmer i Vorgod-Barde Motion og Fritid.
»Fundamentet i den nye forening bliver de enkelte aktivitetsudvalg, der får hver deres formand. I den overordnede bestyrelse skal vi sikre, at udvalgene får nogle gode og attraktive rammer at arbejde i,« lyder det fra Torben Pradsgaard, der til dagligt arbejder på Arla i Nr Vium.

Udover Torben Pradsgaard som formand, består bestyrelsen af Lars Old Jensen, der er økonomiansvarlig samt Brian Vestersager, der er aktivitetskoordinator.
I forhold til de mange møder i aftes, så oplyser halinspektør Leo Clausen, der har fungeret som PR-ansvarlig for arbejdsgruppen bag sammenlægningen, at der ikke var nogen, der stemte i mod de vedtægtsændringer, der var en forudsætning for, at projektet kunne hives i land.