Medlemsskab af Vorgod-Barde Borgerforening

Kontingent for 2021

Husstand                            kr. 200,-

Enkeltmedlem og enlige    kr. 100,-

 

Medlemsskab kan betales med nedenstående link til Dankort (tilmeld)

Desuden kan der betales via bank: Andelskassen, Skjern 5997-1038936

Der er også mulighed for betalingsservice, så kontingent bliver betalt automatisk.

 

Spørg kasserer@vorgod-barde.dk eller mobil 40177818