Medlemsskab af Vorgod-Barde Borgerforening

Medlems kontingent 2018

Medlemsskab og typer:

Husstand

kr. 200,-

Husstand med 1 medlem og enkeltmedlemmer

kr. 100,-

 

Medlemskontingentet  svarer til kr. 100,- pr. person.
Ved nyregistrering som medlem kan fødselsdato være 01-01-2000, da vi ikke bruger det til noget.

Er du ny medlem, kan du også kontakte formand@vorgod-barde.dk

Bemærk, at der kan bruges dankort til alle betalinger.

Tryk herunder på det medlemskab, som du gerne vil være medlem af, så fremkommer der en popup vindue med betaling og vejledning. (husk at acceptere pop-up vinduer)

Der kan også betales direkte til Andelskassen, Skjern 5997- 1038936 - HUSK navn, medlemsnummer eller notere: "nyt medlem".