Medlemsskab af Vorgod-Barde Borgerforening

Medlems kontingent 2018

Medlemsskab og typer:

Husstand

kr. 200,-

Husstand med 1 medlem og enkeltmedlemmer

kr. 100,-

 

Medlemskontingentet  svarer til kr. 100,- pr. person.
Ved nyregistrering som medlem kan fødselsdato være 01-01-2000, da vi ikke bruger det til noget.

Mangler du medlemsnummer eller er du ny medlem, kan du også kontakte cc@vestjysk-edb.dk
Medlemsnummer kan også ses herunder i listen for 2016 medlemmer.

Bemærk, at der kan bruges dankort til alle betalinger.

Tryk herunder på det medlemskab, som du gerne vil være medlem af, så fremkommer der en popup vindue med betaling og vejledning. (husk at acceptere pop-up vinduer)

Der kan også betales direkte til Handelsbanken på 7639 -2016598 - HUSK navn, medlemsnummer eller notere: "nyt medlem".

 Medlemslisten for 2018: