Kontaktperson:
Formand
Christian Christensen
Kongevejen 15, Vorgod-Barde
6920 Videbæk
tlf.+45 70202116 mobil +45 40177818
email: cc@vestjysk-edb.dk

CVR: 34138273

Foreningens formål:

er at virke for Vorgod-Barde by og opland og ved enhver given lejlighed at varetage borgernes interesse og krav, samt at virke for byens forskønnelse. Dette vil vi gøre igennem en aktiv dialog og debat samt forsøge at påvirke de lokale beslutningstagere, således at  Vorgod-Barde bliver til gode set i størst mulig omfang.

Endvidere vil vi arbejde for at gøre området endnu mere attraktiv at bosætte sig i, således vi kan fortsætte med at være et godt og attraktiv lokalsamfund med dagpleje, børnehave, SFO, skole, hal og indkøbsmuligheder

 

Formandsberetning for 2016

Så er det blevet tid for en status over et særdeles aktiv år.  Vi har fået meget på plads og det bliver lidt overskriften på denne beretning – dog skal vi huske, at det at få, betyder, at vi har investeret i byen gennem de sidste år og det har udmøntet sig i 2016. Vi er i dag 202 medlemmer

 

Vi har fået en ny handicap/både bro, årets største projekt, som der blev arbejdet intenst med fra marts til åbningen d. 28. maj. Bygningen blev mere kompliceret end forventet, men entreprenøren og Paw med mange frivillige arbejdede effektivt med det. Vi valgte at lave en føljeton på facebook, som blev fulgt med stor interesse. En del flere bruger nu området ved broen. Flere sponsorer og frivillige var med i processen om genopretning/planering af området. Åbningen Blev en stor succes med godt vejr og hygge ved bro og bålsted. Ældrecentret var også flere gange nede med kørestole, rollator og sofacykel for at se, om det kunne fungere. Efter lidt afstemning og snak er det blevet besluttet at navnet bliver ”Engbroen”.

En stor tak til Paw, Anker, Erika og Annette for deres store forarbejde og planlægning gennem snart mange år. Tak til sponsorerne/frivillige og Vanførefonden for det store tilskud. Resten er betalt med Vindmølle penge.

Vi har fået sat fliser op under borde/bænke ved det gamle bålsted på primitiv lejrplads. De frivillige, der hjalp med broen, blev hurtig rastløse og så muligheden for at få det gjort pænt ved bålstedet i stedet for at klippe græs. Kommunen har fået repareret toiletskur og brønddæksler.

Vi har fået en stor plæneklipper. Anders, Tage og Ole satte sig på opgaven med at passe de store grønne områder (5-6 timers klipning pr gang) og det har været en fornøjelse at se, hvordan vi har fået nogle veltrimmede grønne områder og klippede stier. Grøn bande gør virkelig meget for at holde byen flot og den har ca. 10 personer med faste opgaver plus det løse.

Da det var gjort fik vi også lavet meget på vores materialegård med hylder, lys og opstillinger, så det er blevet mere brugbart og overskueligt.

 Vi har fået 6 nye borde/bænke sæt og vi har fået repareret nogle af de gamle eksisterende. Vi har nemlig også i år fået Kompetence centret til at hjælpe os med vedligehold af områder og maling af bl.a. broen og multibanen.

Vi har fået sat affaldsspande op ved åen og det har betydet, at vi har fået mindre affald og færre hunde efterladenskaber. Det giver os også som borgere incitament til at holde byen pænere, hvad vi altid kan hjælpe hinanden med og hvor flere går og cykler ture og rydder op. Tak for det.

Vi har fået ryddet affaldsbunkerne ved Barde Øst og fået lavet stier, så man også i byens nordlige område kan komme tæt på naturen med planter og dyr.

Vi har fået udvidet julebelysningen, så det også er på Timringvej og dermed fra byskilt i nord til byskilt i syd. Det har så også inspireret borgere i andre gader til at få sat noget op – spændende!

 - og så har vi fået muligheden for at være med i kampen om landsbyprisen og vi har allerede fået en belønning af landdistriktsrådet og kommunen på kr. 15.000,-, som vi modtog ved en mindre arrangement i hallen før jul.

Vi har købt 2 nye telte på henholdsvis 8x6 og 10x6 meter, der kan sættes sammen, så har man som medlem brug for plads, kan vi levere.

 

Vi har været med til en Bosætnings plan i samarbejde med borger/sogneforeninger i den gamle Videbæk Kommune og Ringkøbing/Skjern kommune. Ideen var at udvikle en strategi for at få flere borgere ind i kommunen og et konsulentfirma har udarbejdet en rapport med tal/statistik og informationer. Projektet blev gennemført gennem året og vi har haft 4 møder med klare målsætninger. Desværre må vi sige, at resultatet var skuffende og nær fiasko trods investeringen. Vi mangler klart nye boliger og udlejningsboliger, så det er svært at få plads til nye borgere. Det bedste vi fik ud af det, var et godt møde med kommunens bosætningskonsulenter EFTER at projektet var afsluttet!!

Vi valgte lokalt at indkalde håndværkere og andre interesser til et møde i hallen i efteråret, som vi dog aflyste, da der kun var tilmeldinger fra 2. Desværre har det ikke givet flere byggegrunde. Vi kan til gengæld glæde os over, at vi har haft et ”byggeboom” i Vorgod-Barde, som en avis skrev, så det er godt, at borgerne vil selv. Vore velkomstambassadører har også i 2016 været ude at dele pakker ud – hele 22 blev det til.

 

Cykelsti

Februar 2016 blev vi inviteret med i en arbejdsgruppe til en cykelsti på Kongevejen. Efter nogle møder blev det oprettet en cykelsti gruppe og der blev udarbejdet en ansøgning til kommunen. Undervejs fik man tilsagn fra hovedparten af lodsejerne om gratis afgivelse af jord til en ny sti. Desværre har TMU valgt at holde fast i kommunens stiplan med Vejdirektoratets oplæg til cykelsti langs hovedvejen. I Videbæk Erhvervsforum har der også været møde om behovet for stier i lokalområdet og som det sidste har vi forsøgt at kombinere ruten til Sønderup med cykelsti til Tranemosevej. Lige lidt hjælper det. Det er skuffende i betragtning af, hvor meget vejen bliver brugt som skolevej, turistvej og masser af motions folk. Et opslag på Facebook i foråret viste særdeles stor opbakning til stien fra det lokale område, altså også fra Videbæk, Rimmerhus og Fjelstervang, der på tilsvarende vis kan få glæde af det.

Arrangementer:

De fleste af vore faste arrangementer i året har været godt besøgt.

Fastelavn blev lavet traditionen tro sammen med menighedsrådet og tilslutningen var stor.  Vi er heldigvis blevet positivt forvænt med en stor tilslutning og er endelig ved at ramme det antal fastelavnsboller, der skal købes. 250 – 300 personer er en god tilslutning.

Til Legepladsdagen kunne vi indvie vores nye plæneklipper og selv om vi kunne ønske os større opbakning til dagen blev der alligevel løst en del opgaver. Baunsbjergvej legepladsen er blevet brugt noget mere og på Nørregaardsvej har vi fået fjernet en del træer, der var ved at gå til. Desuden har vi købt ny dug til trampolinen. 2017 bliver nok året, hvor der skal bruges flere ressourcer på legepladserne, der trænger til fornyelse og en kærlig hånd.

Til Gør byen rent dag mødte den trofaste lille flok og en trailer blev fyldt. Heldigvis skal der arbejdes lidt mere for at finde affald ved veje og stier og det er positivt.

Traktortræk er en ny aktivitet i borgerforeningen. Vi blev inviteret med som arrangør sammen med VB motion og fritid og MidtVest Event. Vi stillede med vores ny investerede telt og 10 frivillige. Desværre ramte vi langt under behovet. Med TV2, 1300 tilskuere og 66 traktorer med meget mere var det en kæmpesucces og langt over forventning på denne flotte aften. Det er simpelthen blev forårets folkefest for byen og da der også var Teltuge med Indre Mission vrimlede det med mennesker i byen denne aften. Det bliver spændende, om vi kan følge det op i 2017.

Ugen efter kom der så en minister. Esben Lunde Larsen havde året før lovet os at holde Sct. Hans talen, men der kom både valg og ministerposter imellem. Trods det tog han lige turen fra København og gav os en god aften. Det blev lavet i samarbejde med Vennekredsen på ældrecentret og der var lidt stolthed at spore. Nok første gang, at ældrecentret har haft besøg af en minister. Fantastisk og dejligt at tænke sig, at vi har så fredeligt et land, at en minister kan tage en vandretur i vores by alene. Det er tvivlsomt, at det kunne ske længere sydpå.

Vi havde valgt i år at flytte kræmmermarkedet ned til hovedvejen. Målet var, at vi kunne få flere ind fra vejen og det lykkedes delvist. Bardegård lagde have og græs til og i dette hyggelige hjørne fik vi forberedt et godt træf, der så startede og sluttede i silende regn!! Fuldt forståeligt var der kræmmere, der meldte fra og andre tog hjem før tiden. Flere nævnte dog, at de var klar til at komme igen næste år, så vi overvejer, hvordan det skal gennemføres. Vi mangler nemlig medlemmer til kræmmermarkedsudvalget.

I samarbejde med forsamlingshuset blev der arrangeret café aften. En stor succes, hvor huset blev fyldt og de 5 lokale spillemænd fra Barde og Videbæk gav 1 sæt med først historien fra de gode gamle dage og efter kaffen kunne vi så slide lidt på danseskoene. Da først de fik fundet den rigtige lyd til salen blev det en rigtig god lytte og snakke aften.

Sammen med menighedsrådet sluttede vi så året af med Juletræstænding. Der har nok aldrig været så mange mennesker med som i år og Peter Vestersager kikkede lidt på antallet af æbleskiver og valgte så at få købt 300 mere, det blev dog noget af en køretur, da han måtte i flere butikker for at finde dem. Men vi nåede det og alle fik deres behov dækket. Julemanden fik igen børnene til at råbe så højt, at alle juletræerne blev tændt i byen. Trods den tætpakkede sal har vi valgt at juletræstænding forbliver i Kirkehuset i 2017.

Som sidste krølle på halen har vi vores nytårs vandretur – med 45 personer med, var der en god tilslutning og vi fik lov til at vandre på steder, som vi normalt ikke gør og høre historier fra fortid og nutid. Jeg lover, at ruten ikke bliver længere og at vi måske skal have tempoet lidt længere ned. Vi endte med kaffehygge på ældrecentret.

Som det kan ses af ovenstående, har vi på denne måde kommet hele byen og omegn rundt og lavet samarbejde på tværs mellem foreninger. Noget vi gerne vil fortsætte med, da det er med til at styrke sammenhængskraften og give kræfterne til at lave store arrangementer.

Kano/kajak har været brugt godt igen i år. Vi er dog lidt udfordret med slitagen på det og overvejer, hvordan vi kan gøre det bedre. I år har vi desuden haft en stand på julemarkedet for at præsentere de tilbud, som vi har i borgerforeningen.

Hvad ligger der af udfordringer og muligheder fremadrettet.

Sager, som borgerforeningen er mere eller mindre involveret i:

Nye Stibeskrivelser og ”Spor i landskabet”

Ny cykelsti Kongevejen Vorgod-Videbæk

Samarbejde Videbæk Erhvervsforum og omkringliggende borger/sogneforeningen vedrørende stiføringer

Nye fiske/gydepladser mellem Barde og Vorgod Bro

 

Den fortsatte udvikling

Å Turismens gennemførelse i samarbejde med naboforeninger

Ny Både og madpakkehus på primitiv lejrplads.

Bedre skiltning/præsentation af faciliteter i Vorgod-Barde og opland.

 

Udvikling, som borgerforeningen kan understøtte:

Der er afsat grunde til 70 huse i byen, så det må vi skubbe på.

Gøre vejkrydset Herningvej til attraktiv ”transportcenter” og på sigt udvikle detailhandel, efterhånden som indbyggertallet vokser.

Sikre bibeholdelse af lægehus/sundhed og plejehjem ved generationsskifte.

Styrke livsindhold og fritid fra fødsel til død i byen.

 

Vi vil gerne sige tak for al hjælpen. Det er faktisk svært at sætte navne på de mange, der gennem året har givet en hånd med i de praktiske opgaver. Tak til kompetence centret.  Speciel tak skal der lyde til Maja og Christian, der har valgt at stoppe med at passe Barde Torv og selv har fundet en afløser. Tak til de mange frivillige, der har hjulpet os og med sorg en forsinket tak til Preben Jensen for hans hjælp som flagmand og meget mere. Vi må desværre give takken videre til Tove – Ære være hans minde.

 

ÅRETS BORGER 2016: Christian Christensen

Christian har gennem flere år været formand for borgerforeningen. Han kæmper for at Vorgod-Barde skal være en attraktiv by at bo i. Han var bl.a. foregangsmanden, da der skulle kæmpes for at bevare vores plejehjem - og det lykkedes. Christian brænder også for naturen i Vorgod-Barde, hvor han har fokus på at forskønne de grønne områder og bl.a. har været med til at få bygget en bro ned til åen. Christian er god til at kontakte diverse medier for at få videreformidlet de positive historier fra vores by og er med til at vores lille by på landkortet. Christian er en ildsjæl som brænder for vores by og han fortjener at få et skulderklap for sit store arbejde i gennem mange år.

 

 


Hvad betyder ”naturens Rige” for dig som borger?

En ukvaliceret rundspørge har vist, at borgeren ikke ved, hvad det er og at det dermed ikke betyder noget for dem!! - At ”naturens rige” er en del af kommunens visionsplan er der ikke mange, der ved.
 
Hvad betyder ”naturens rige” så for bosætning – heller ikke noget. Den nye beboer i Vorgod-Barde kikker mere på job, placering, fritidsaktiviteter, let adgang til veje/infrastruktur og natur.
 
Derfor opfatter jeg kommunens visionsplan for at være på et andet plan end der, hvor borgerne er.
 
Kommunens visionsplan er mest et markedsførings mæssigt tiltag, for kikker man på selve udsagnene er der ikke så meget, kommunen kan gøre ved det.
 I 3 af 4 punkter henviser man til naturen, aktive borgere og den gode historie. Alt sammen noget, som kommunen kan fortælle om, men ikke ændre ved i sig selv.
 
Derfor vil det blive afgørende for forståelsen af ”naturens rige”, hvordan det vil blive understøttet i praksis. Det vil jeg gerne give nogle eksempler på – alt sammen noget, der kunne gøre vores lokalområde mere interessant for borgere, tilflyttere og erhverv.
 
Hovedvej, bedre krydsforhold og skabe mulighed for et ”transportcenter”
Cykelsti til Videbæk ved Hovedvej eller Kongevejen (IKKE OM 5-10 ÅR, MEN NU)
Natur/cykel turisme vej mellem Silkeborg og Søndervig (beskrivelse), Turister aner intet om det, men kører lige forbi os.
Ikke fjerne – men styrke forskønnelsen og vedligeholdelsen af landsbyer.
Give frivillige gode arbejdsbetingelser ved at fjerne eller begrænse de bureaukratiske  processer, eksempelvis med en kommunal sekretær, der har primær opgave at støtte et lokalområde (En indgang). Det kunne også være med til at styrke dialogen mellem borger og kommune.
At minimere og begrænse regler, så vi lokalt lettere kan gøre noget uden at møde regelrytteri.
Vedligeholde/styrke byens sammenhængs kraft med de nuværende offentlige institutioner. Det er afgørende for en styrkelse af bosætning.
Gør det muligt for byen at have bus med fælleskørsel til aktiviteter mellem landsbyer og by. Bestilt til at kunne bruges, når der var brug for den.
Vorgod-Barde kikker mod øst (Herning) og dagligvarer mod Videbæk. Kommunen skal her være megen opmærksom på dialogen, så vi også kan vende os mod vest.
Vorgod-Barde har en byplan der er forberedt for yderligere 300 indbyggere. Men ingen penge til at fortælle om det. Den information bør koordineres og samles i samarbejde med kommunen
 
Kommunen tænker sig selv som en virksomhed, hvor alt skal kvalificeres og udgifter fjernes, hvad der går ud over alle kommunens borgere. Kommunen vælger f.eks. at understøtte turisme og erhverv, 2 liberale erhverv, i stedet for at hjælpe kommunens egen borgere.
 
Hvad kunne visionerne så indeholde?
 

  • Vi vil passe på vore borgere, der ikke kan klare sig selv.
  • Vi vil have Danmarks bedste borgerservice
  • Vi vil understøtte demokratiet på enhver måde og sikre borgere medindflydelse på lokale beslutninger
  • Vi vil skabe Danmarks flotteste landsbyer og byersammen med lokale borgere.
  • Vi vil begrænse bureaukratiet mest muligt og udfordre unødvendige regler.
  • Vi vil udvikle Danmarks bedste skoling og uddannelse i området og skabe nært samarbejde med højere uddannelser.
  • Offentlig nærhed til borgere.

 
Citat: »In-stru-men-ta-li-se-ring.« (»Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang«,)
Når man på den måde stiller noget, der ikke er æbler eller vandpumper, men menneskeskæbner, op i regnestykker, mister man noget vigtigt, mener Svend Brinkmann:
»Alt lader sig tilsyneladende efterhånden omregne til alt andet. Alle kvalitative distinktioner forsvinder på den måde; sundhed, medmenneskelighed, kunst, uddannelse og alt muligt andet kan pludselig blandes sammen og opgøres rent kvantitativt. Hvis man skal svinge sig op på den høje filosofiske hest, skrev den gamle oplysningsfilosof Immanuel Kant, at alting i verden enten har en pris eller en værdighed. Mennesket udmærker sig ved at have værdighed – og den kan man altså ikke sætte pris på. Hvis man begynder at tale om, hvorvidt det kan ’betale’ sig at tage flygtninge ind i landet, så har man allerede sat pris på dem,« siger Svend Brinkmann.

 

Teltudlejning:

2 stk. telte på 3x9 m - udlejningspris pr. stk. er kr. 250,-.

Stor telt 6x10 m (40-60 personer) og stor telt 6x8 meter

udlejningspris kr. 700,- pr. dag og der er dipositum på kr. 2.000,- (vægt ca. 250 kg og der anbefales 5 mand til opsætning)

Hvornår de er booket kan ses herunder.

Vi har i Borgerforeningen 3 popcornpopper og 3 pandekagepander, som man som medlem kan låne.

Aftale med Anders på mobil 51779181

 Skal du / I fejres?

Har I en anledning der skal fejres kan I for kun 250,- kr.
få flag op i hele byen og efterfølgende vil det blive nævnt i næste foreningsblad.
Kontakt: Jens Christian Grønbæk på mobil
41175059