Kontaktperson:
Formand Christian Christensen
Kongevejen 15, Vorgod-Barde
6920 Videbæk,
mobil +45 40177818
email: formand@vorgod-barde.dk

CVR: 34138273

Foreningens formål:

er at virke for Vorgod-Barde by og opland og ved enhver given lejlighed at varetage borgernes interesse og krav, samt at virke for byens forskønnelse. Dette vil vi gøre igennem en aktiv dialog og debat samt forsøge at påvirke de lokale beslutningstagere, således at  Vorgod-Barde bliver til gode set i størst mulig omfang. Endvidere vil vi arbejde for at gøre området endnu mere attraktiv at bosætte sig i, således vi kan fortsætte med at være et godt og attraktiv lokalsamfund med dagpleje, børnehave, SFO, skole, hal og indkøbsmuligheder

Det grønne holds nye udstyr

 

Formandsberetning for 2017

2017 har været valgår og et af de valg, vi traf var at have et mere roligt år uden for mange nye projekter. Ideer er der dog stadig mange af i bestyrelsen og med 2 nye unge medlemmer i borgerforeningens bestyrelse blev der alligevel sat en ny aktivitet i gang.

Henriette kom til byen og inviterede til Running dinner. Det blev mere til running coffee på en halvkølig dag i april, men alligevel havde deltagerne nydt det meget.  Det er en fin måde at komme til at kende andre i byen end bare de nærmeste og Henriette havde gjort en del ud af at fordele borgerne i grupperne.

I maj måned fik vi så den endelige godkendelse til at bruge Barde Øst som rekreativt område og vi er gået i gang med at bygge forhindringer m.v. En lille arbejdsgruppe med løbeklubben, udendørs fitness og Anker Buchholtz er med til at udvikle området. Vi fortsætter og afslutter til foråret 2018 med en par frivillige arbejdsdage.

Vi har valgt i år at støtte Discgolf klubben med et beløb til kurve, så vi har endnu en aktivitet i området med nogle gode udendørs faciliteter.

Kommune har gennem det sidste år øget/udviklet sig i det frivillige rum og det giver mange forespørgsler fra dem. Flere gange har vi fravalgt det, da vi ikke har de frivillige til at tage sig af opgaverne. Der har være forespørgsler vedrørende heste spor, vandrestier, plakatfortællinger, frivillig børs, energi optimeringer, Byens bil og meget mere. Er der interesse for disse ting er I velkommen til at kontakte borgerforeningen.

Grøn bande er nok en af vore større succeser. Med Anders Lund som tovholder og landsbypedel var mange ting ikke blevet gjort, hvis vi ikke havde haft dem til de mange praktiske opgaver. Hele sommeren igennem har der været 6-8 timers græsklipning plus rengøring af bede, vedligeholdelse af legepladser, torve og grønne områder. Som tak inviterede dem derfor også til gratis samvær ved café aften i efteråret. Giv dem gerne en klap på skulderen for deres arbejde, når I møder dem.

Traditionen tro har vi haft en stribe arrangementer. Fastelavn blev som sædvanligvis med stor tilslutning og igen blev vi udfordret på antallet af tønder. Det vil blive forøget.

Til legepladsdagen fik vi fat i det store udstyr og startede udskiftningen af svævebanen – det var tiltrængt, fandt vi ud af. Der var tilslutning til alle legepladser, men det kunne dog godt have været bedre. Anders Lund og grøn bande har dog hjulpet med at få fulgt op på vedligeholdelsen. Vi havde fået en del penge fra traktortræk og det har været med til at vi kunne få legepladser renoveret.

Gør Byen rent dag mødte 10 op og der blev samlet 130 kg.

Traktortræk blev igen en forrygende succes med det største antal tilskuere, vi endnu har haft. Vi er ved at lære, hvordan det skal gøres og har fået samlet mange frivillige, der fik masser at se til. At det blev flyttet til en lørdag var måske en fordel.

Sct. Hans blev noget anderledes i år, da der samtidig var teltmøde. Vi gik ind i et samarbejde med dem og fik Kristian Andersen fra Efterskolen Solgården til at holde talen. Vi blev glade for det store telt, da aftenen endte i masser af regn. Bålet brændte godt og der var masser af mennesker. Aftenen blev så sluttet af i teltet med Standup underholdning. Vi havde fået sat store grill frem til fællesspisningen og der var en god tilslutning. Skal vi prøve det igen i år?

Vi havde besluttet at afholde 2 kræmmermarkeder, men det blev kun det ene til sportsugen, da det druknede i vand. Det har været en generel tendens ved flere markeder i år, så vi valgte at aflyse kræmmermarkedet på Bardegaard.

Cafe aften blev igen en hyggelig aften, men tilslutningen blev dog væsentlig mindre. Vi vil gerne kunne tilbyde nogle spændende musik kunstnere og synes, vi har fundet en god kvalitet, men det kræver, at vi næsten fylder forsamlingshuset. Så hvad er vigtigst – samværet eller den gode musik?

- og så har det været valgår. Efter opfordring fra flere lokalpolitikere fik vi arrangeret et valgmøde som fyraftensmøde med fællesspisning. Det blev en god aften med stor tilslutning og masser af politisk debat og snak ved bordene. På forhånd var det besluttet, at debatten skulle køres knivskarp og det fik vi bagefter meget ros for, da taletiden blev så jævnt fordelt. Der går dog nok et stykke tid igen, før vi laver en ny.
Valget blev godt for os, da vi fik en afløser for Karsten Sørensen ind i bestyrelsen. Vi vil gerne ønske Irene tillykke med posten og glæder os til samarbejdet med hende. Udover Irene har vi også Bjarne Svendsen fra lokalområdet og begge er også valgt ind i Landdistriktsrådet sammen med undertegnede, så vi er præsenteret med en ¼ i LDR fra lokalområdet.
Åbenhed er et ønske fra den nye kommunalbestyrelse og det har allerede givet resultat, da der var åben kommunal kontor i Fjelstervang forleden – i øvrigt med stor succes. Alle kunne henvende sig med spørgsmål og udfordringer, der ville blive besvaret eller viderebragt.

November kom og det var tid for både julemesse og julefrokost - begge med fantastisk opbakning og fulde huse. Til julemessen har vi en stand og vi hjælper med frivillige kræfter til julefrokosten. I den forbindelse har vi fået lavet nogle roll-ups, der skal være med til at vise de aktiviteter vi skaber. De er lette at flytte rundt og kan give en hurtigt indtryk af vores arbejde.

  1.        søndag i advent var igen den første søndag i december – det kunne pludselig mærkes ved tilslutningen til juletræstændingen, da der var væsentlig færre til gudstjenesten. Men juletræet blev tændt efter stor indsats af børnene med nedtællingen. I år havde vi haft stor glæde af Alstrup Skovservice, der var sponsor for det store flotte træ. Desværre havde undertegnede glemt at chekke lyset i stjernen.

Nytårsdag inviterede vi for 7 år til vandretur og det var 8 år siden, landsbyerne blev slået sammen med en kæmpe bryllupsfest. Noget, der stadig stod stærkt i erindringen ved Iver Enevoldsens afskedstale. Dagens vandretur blev hyggelig med fortællinger fra det lokale område og besøg i maskinhuset lige da regnen kom. Men der var flødeboller til.

Medlemmer

Vi har i det forgangne år set et drastisk fald i medlemmer fra 202 medlemmer til kun 173!
Vi har på mange måder forsøgt at få borgerne til at blive medlemmer, men alligevel går det den forkerte vej. Der har været gjort opmærksom på det på flere måder. Derfor vil vi i 2018 arbejde med 2 forskellige priser for medlemmer og ikke medlemmer til vore arrangementer, så udgifter bliver mere jævnt fordelt. Vi mener dog i bestyrelsen, at det burde være en borgerpligt at være tilknyttet borgerforeningen, da vi er med til at sikre en flot og grøn by og vi har mange gratis tilbud ved medlemskabet! Vi modtager gerne andre ideer.
Desuden vil vi stærkt opfordre borgerne til at hjælpe hinanden med at blive tilmeldt. Medlemslisten kan ses på Vorgod-Barde Portalen. Så er vi fri for at bruge unødig mange kræfter i bestyrelsen på at hverve flere medlemmer.

Årets Borger blev i 2017 ”Team Lille Ahle”  - Stort tillykke til dem.

Vi vil gerne sige tak for al hjælpen. Det er faktisk svært at sætte navne på de mange, der gennem året har givet en hånd med i de praktiske opgaver. Tak til de mange frivillige, der har hjulpet os. En speciel tak skal lyde til Grøn Bande, der gennem året bruger rigtig mange timer på for at holde fællesarealerne flotte.

 

 


Hvad betyder ”naturens Rige” for dig som borger?

En ukvaliceret rundspørge i 2016 har vist, at borgeren ikke ved, hvad det er og at det dermed ikke betyder noget for dem!! - At ”naturens rige” er en del af kommunens visionsplan er der ikke mange, der ved.
 
Hvad betyder ”naturens rige” så for bosætning – heller ikke noget. Den nye beboer i Vorgod-Barde kikker mere på job, placering, fritidsaktiviteter, let adgang til veje/infrastruktur og natur.
 
Derfor opfatter jeg kommunens visionsplan for at være på et andet plan end der, hvor borgerne er.
 
Kommunens visionsplan er mest et markedsførings mæssigt tiltag, for kikker man på selve udsagnene er der ikke så meget, kommunen kan gøre ved det.
 I 3 af 4 punkter henviser man til naturen, aktive borgere og den gode historie. Alt sammen noget, som kommunen kan fortælle om, men ikke ændre ved i sig selv.
 
Derfor vil det blive afgørende for forståelsen af ”naturens rige”, hvordan det vil blive understøttet i praksis. Det vil jeg gerne give nogle eksempler på – alt sammen noget, der kunne gøre vores lokalområde mere interessant for borgere, tilflyttere og erhverv.
 
Hovedvej, bedre krydsforhold og skabe mulighed for et ”transportcenter”
Cykelsti til Videbæk ved Hovedvej eller Kongevejen (IKKE OM 5-10 ÅR, MEN NU)
Natur/cykel turisme vej mellem Silkeborg og Søndervig (beskrivelse), Turister aner intet om det, men kører lige forbi os.
Ikke fjerne – men styrke forskønnelsen og vedligeholdelsen af landsbyer.
Give frivillige gode arbejdsbetingelser ved at fjerne eller begrænse de bureaukratiske  processer, eksempelvis med en kommunal sekretær, der har primær opgave at støtte et lokalområde (En indgang). Det kunne også være med til at styrke dialogen mellem borger og kommune.
At minimere og begrænse regler, så vi lokalt lettere kan gøre noget uden at møde regelrytteri.
Vedligeholde/styrke byens sammenhængs kraft med de nuværende offentlige institutioner. Det er afgørende for en styrkelse af bosætning.
Gør det muligt for byen at have bus med fælleskørsel til aktiviteter mellem landsbyer og by. Bestilt til at kunne bruges, når der var brug for den.
Vorgod-Barde kikker mod øst (Herning) og dagligvarer mod Videbæk. Kommunen skal her være megen opmærksom på dialogen, så vi også kan vende os mod vest.
Vorgod-Barde har en byplan der er forberedt for yderligere 300 indbyggere. Men ingen penge til at fortælle om det. Den information bør koordineres og samles i samarbejde med kommunen
 
Kommunen tænker sig selv som en virksomhed, hvor alt skal kvalificeres og udgifter fjernes, hvad der går ud over alle kommunens borgere. Kommunen vælger f.eks. at understøtte turisme og erhverv, 2 liberale erhverv, i stedet for at hjælpe kommunens egen borgere.
 
Hvad kunne visionerne så indeholde?
 

  • Vi vil passe på vore borgere, der ikke kan klare sig selv.
  • Vi vil have Danmarks bedste borgerservice
  • Vi vil understøtte demokratiet på enhver måde og sikre borgere medindflydelse på lokale beslutninger
  • Vi vil skabe Danmarks flotteste landsbyer og byer sammen med lokale borgere.
  • Vi vil begrænse bureaukratiet mest muligt og udfordre unødvendige regler.
  • Vi vil udvikle Danmarks bedste skoling og uddannelse i området og skabe nært samarbejde med højere uddannelser.
  • Offentlig nærhed til borgere.

 
Citat: »In-stru-men-ta-li-se-ring.« (»Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang«,)
Når man på den måde stiller noget, der ikke er æbler eller vandpumper, men menneskeskæbner, op i regnestykker, mister man noget vigtigt, mener Svend Brinkmann:
»Alt lader sig tilsyneladende efterhånden omregne til alt andet. Alle kvalitative distinktioner forsvinder på den måde; sundhed, medmenneskelighed, kunst, uddannelse og alt muligt andet kan pludselig blandes sammen og opgøres rent kvantitativt. Hvis man skal svinge sig op på den høje filosofiske hest, skrev den gamle oplysningsfilosof Immanuel Kant, at alting i verden enten har en pris eller en værdighed. Mennesket udmærker sig ved at have værdighed – og den kan man altså ikke sætte pris på. Hvis man begynder at tale om, hvorvidt det kan ’betale’ sig at tage flygtninge ind i landet, så har man allerede sat pris på dem,« siger Svend Brinkmann.

Teltudlejning:

2 stk. telte på 3x9 m - udlejningspris pr. stk. er kr. 250,-.

Stor telt 6x10 m (40-60 personer) og stor telt 6x8 meter

Udlejningspris kr. 700,- pr. dag og der er dipositum på kr. 2.000,- (vægt ca. 250 kg og der anbefales 5 mand til opsætning)

Hvornår de er booket kan ses herunder.

Vi har i Borgerforeningen 3 popcornpopper og 3 pandekagepander, som man som medlem kan låne.

Aftale med Anders på mobil 51779181


 Skal du / I fejres med hejsning af flag i byen?

Har I en anledning der skal fejres kan I for kun 250,- kr. få flag op i hele byen og efterfølgende vil det blive nævnt i næste foreningsblad.
Kontakt: Per Nielsen på mobil 
28301856