Kontaktperson:
Formand Christian Christensen
Kongevejen 15, Vorgod-Barde
6920 Videbæk,
mobil +45 40177818
email: formand@vorgod-barde.dk

CVR: 34138273

Foreningens formål:

er at virke for Vorgod-Barde by og opland og ved enhver given lejlighed at varetage borgernes interesse og krav, samt at virke for byens forskønnelse. Dette vil vi gøre igennem en aktiv dialog og debat samt forsøge at påvirke de lokale beslutningstagere, således at  Vorgod-Barde bliver til gode set i størst mulig omfang. Endvidere vil vi arbejde for at gøre området endnu mere attraktiv at bosætte sig i, således vi kan fortsætte med at være et godt og attraktiv lokalsamfund med dagpleje, børnehave, SFO, skole, hal og indkøbsmuligheder

Det grønne holds nye udstyr

 

 

Avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/formandens-beretningen-fra-generalforsamlingen-i-vorgod-barde-borgerforening

Formandsberetning 2018

Året 2018 har været en usædvanligt år for borgerforeningen. For en gangs skyld var vi nødsaget til at aflyse 2 arrangementer! Den ene for at vejrguderne var imod os og den anden fordi der er så mange aktive personer i byen. Sct. Hans blev aflyst i god tid grundet det tørre forår. Nogle har ærgrede sig, da det regnede på dagen, men arrangørerne havde allerede engageret sig til anden side. I efteråret valgte vi at aflyse oktobers fredagscafé, da hallen leverede et stort arrangement med Tørfisk og The Grandfætters. Alligevel har 2018 endt som en nyt aktivt år – se senere.

Fastelavn blev lidt anderledes, da både Kirken og fastelavnsfesten skulle foregå i hallen, men det gik nu fint i de nyrenoverede lokaler. Vi havde valgt at ændre prissætningen, så det kostede afhængig om man var medlem eller ikke. Det var en stor succes, da vi på den måde ret hurtigt fik mange medlemmer. Vi er dog enige om, at prisforskellen er for lille. Festen er stadig en par timers rigtig hyggeligt samvær.

I februar havde vi sammen med kommunen så et lodsejermøde om Vorgod Å. Det blev et tætpakket cafeteria møde i hallen, hvor natur, vandløbsregulativ og især klipning af grøde blev diskuteret. Et område, som kommunen ikke har gjort noget i 10 år. Der er dog ikke lovet grøde klipning, selvom vi føler, at behovet er der og regulativet har anvisninger på det.
En arbejdsgruppe er nedsat, hvor borgerforening, lodsejere, kommune m.fl. er repræsenteret. Der er afholdt et orienteringsmøde.

Rengøringsdag i byen blev det så til i april, det ser egentlig godt ud, men vi kæmper jævnligt med mange hundeekstrementer. Vi vil dog anbefale, at når der er samlet op, at man smider posen i skraldespanden. De henkastede plastikposer i hegn er ikke godt for naturen, så hellere lade lortet ligge. Borgerforeningen har sat skraldespande op, så det burde være let at kunne lægge det fra sig på en ordentlig måde.

I juni kom så vores fælles forårsfest for hele byen. Traktortrækket blev endnu større, udvidet med minitraktorer og med den største omsætning hidtil og masser af mennesker. En kæmpe festdag.

I august havde vi bagagerumsmarked under sportsugen. Med 6 stande var det en skuffelse og vores forventninger blev absolut ikke indfriet. Konkurrencen om disse markeder er blevet meget stort og derfor har vi valgt at stoppe det. Tidligere havde vi 20 – 30 stande og dermed bliver markedet noget mere interessant.

Til julemessen havde vi igen en stand. Den bliver især brugt til at sælge julekalenderen, der er med til at sikre økonomien for julebelysningen. Som jubilæumsår var standene klemt ind alle vegne og der har aldrig været så mange mennesker med. Rigtig godt arbejde af julemesseudvalget. Julemessen og julefrokosten er 2 arrangementer, som vi er præsenteret ved gennem Fællesforeningen.

Advent blev traditionen tro afholdt i samarbejde med menighedsrådet. En dejlig stund, med en sværm af børn, der hyggede sig med gløgg og æbleskiver og til slut blev træet igen tændt efter en god gang nedtælling af børnene og julemanden.

I en forrygende blæsevejr var der trods alt 37, der tog med på nytårsvandring. Denne gang fik vandrerne lidt flere udfordringer, men tog det med højt humør og fik set steder, som man absolut ikke kommer hver dag. Lokale fortalte historier fra området.

Forhindringsbanen blev årets store byggeprojekt. Det gik lidt trægt, da det var svært at få frivillige nok til frivillig dagene, men til gengæld var både Anders Lund og Peter ved Vorgod Østerby maskinstation særdeles fleksible. Nogle har udtrykt tvivl om, det var investeringen værd, men vi kan trods alt se, at banen bliver brugt. Som noget af det første indviede dagpleje børnene nede ved Karin banen. Løbeklubben har været også engageret sig i forløbet og fået lavet vejvisning til 2,5 km løbespor. Vi forventer at få bygget madpakkehus i foråret 2019 og holder derfor en samlet indvielsesfest.

Vi lavede ved generalforsamlingen sidste år en spørgeskemaundersøgelse. Den viste entydigt, at cykelstien til Videbæk har højeste prioritet. Derefter kom Kommunale byggegrunde og sundhedshus.

Så her op til generalforsamlingen har vi så igangsat et borgerforslag om cykelstien. Målet er at nå 1150 underskrifter og i øjeblikket har vi ca. 600, så det er over halvvejs. Det bliver en udfordring at nå målet, men vi har fået fantastisk opbakning fra vores nabosogne og fra Videbæk, hvor de hjælper med at samle skriftlige underskrifter. Det er igen givet god omtale og nye politikere har spurgt ind til problemstillingen. Afstemning til borgerforslag kan foregå på  https://www.rksk.dk/om-kommunen/borgerinddragelse?suggestionID=16

Vi har fået oprettet nye vandre/cykel ruter på www.udinaturen.dk. En forpligtelse i forhold til Friluftsrådet, som vi har fået støtte fra og også i et samarbejde Landudviklerne. Spørgsmålet er så, om vi også skal lave pjecer?

Vi har i mange år lavet et blad, men det er stadig svært at få nogle til at skrive til den, så oplægget fra forfattere har været, at det blot bliver en informationspjece, der kan hænge på opslagstavlen. Vi hørere gerne holdninger til dette.

Der har igen været et mindre fald i medlemmer. I bestyrelsen har vi trods mange rykkere ikke set noget løft af medlemstallet og vi har derfor planlagt at lave kontingentbetalinger med betalingsservice. Vi håber, det kan være med til at hjælpe på at huske det, da det ofte er svaret, når vi spørger, at det er glemt. (Det burde ikke være nødvendigt at ringe alle på dørene for at indkræve kontingentet i vores moderne samfund). Problemet har været der i hele min formandstid, men vi har ikke fundet den ideelle løsning endnu. Vi er åbne for alle gode forslag.
 

Hvad er der også sket:

Vi har renoveret de gamle bænke og ryddet op i krat over for plejehjemmet.

Vi har fået nyt udstyr, jakker og veste til Grøn Bande og andre hjælpere.

Der er igen blevet udbygget på materialegården med en ekstra 20” container.

Forventninger til, hvad der skal arbejdes med i 2019
Vi forventer da, at vi holder Sct. Hans i år :-)

Vi skal have bygget madpakkehus i Barde Øst og Multtoiletter. Her er finansieringen på plads.
Desuden forventer vi, at der er ny julebelysning på Hovedvejen A15 til november

Vandmølle broen trænger også til en grundig renovering og der er sat et samarbejde i gang. Her er der også en positiv tilgang mellem lodsejer, kommune og borgerforening. Det er dog så nyt, så der ikke er nedsat projektgruppe endnu.

Vi trænger stadig til en opdatering af skilte i byen. Vi ved godt, hvor tingene er, men dem udefra har stadig svært ved at finde vores flotte steder.

Omkring fiskebroen vil vi gerne have fjernet noget af grøden, så der kan fiskes direkte fra broen.

Derudover vil vi fortsat kæmpe for de ønsker, som borgerne har udtrykt på prioriteringslisten, selvom vi ikke kan gøre det alene, men må have kommunen til at hjælpe os.

Vi kan glæde os over et aktivt sogn, hvor antallet af borgere er stigende og hvor vi stadig får flere virksomheder i byen. De sidste par år har givet en stærk positiv fornyelse af byen og dens virksomheder. Der renoveres og bygges mange steder.
Det er dejligt at registrere, at kommunen gerne vil samarbejde med os. Vi blev nemlig også spurgt i forbindelse med det åbne borgmesterkontor i november, om vi havde nogle ideer. Så jeg oplever kun, at kommunen er blevet mere åben for dialog.

Årets borger 2018 blev unge Thomas Nørgaard, der er særdeles aktiv i Sportsuge udvalget m.v.

Og så vil jeg gerne sige en stor tak til alle de mange frivillige, der hjælper os i løbet af året. Det er dejligt at mærke den glød, de frivillige har og se begejstringen, diskussionen og de mange små øjeblikke, der skaber et godt foreningsliv. Speciel tak skal lyde til Henriette, Ulrikke og Per, der alle stopper i bestyrelsen.

 

Årets Ildsjæl 2018:

Han har været med til at løfte vedligehold og kvaliteten af byen. Ikke altid stille og roligt, men effektivt har han været med til at bygge og forbedre vores faciliteter. En af de første rigtig store opgaver var bygningen af bådebroen, hvor han brugte rigtig mange timer sammen med Paw.

Han er leder af Grøn Bande, hvor han sammen med gruppen er med til at sikre, at vores grønne områder altid ser godt ud. Han laver nye borde/bænkesæt, rydder op og renser krat m.v. og som noget af det sidste har han brugt meget tid på vores forhindringsbane.

Desuden har han passet materialegården til UG, så vi i dag kan finde vores sager og skælder ud, hvis det ikke er kommet på plads. Så han er blevet byens pedel.

Som næstformand i bestyrelsen sker det også, at vi får lov til at smage hans hjemmebagte brød og kager, så det er også et talent. Desuden er han også aktive i hjemmeværnet og i diabetes foreningen.

Det er en kæmpe indsats, han gør og det kan ses i hele byen. Derfor skal årets ildsjæl gå til Anders Lund.

  avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/ny-hæderspris-vorgod-barde-borgerforening-hædrer-nu-årets-ildsjæl#


Hvad betyder ”naturens Rige” for dig som borger?

En ukvaliceret rundspørge i 2016 har vist, at borgeren ikke ved, hvad det er og at det dermed ikke betyder noget for dem!! - At ”naturens rige” er en del af kommunens visionsplan er der ikke mange, der ved.
 
Hvad betyder ”naturens rige” så for bosætning – heller ikke noget. Den nye beboer i Vorgod-Barde kikker mere på job, placering, fritidsaktiviteter, let adgang til veje/infrastruktur og natur.
 
Derfor opfatter jeg kommunens visionsplan for at være på et andet plan end der, hvor borgerne er.
 
Kommunens visionsplan er mest et markedsførings mæssigt tiltag, for kikker man på selve udsagnene er der ikke så meget, kommunen kan gøre ved det.
 I 3 af 4 punkter henviser man til naturen, aktive borgere og den gode historie. Alt sammen noget, som kommunen kan fortælle om, men ikke ændre ved i sig selv.
 
Derfor vil det blive afgørende for forståelsen af ”naturens rige”, hvordan det vil blive understøttet i praksis. Det vil jeg gerne give nogle eksempler på – alt sammen noget, der kunne gøre vores lokalområde mere interessant for borgere, tilflyttere og erhverv.
 
Hovedvej, bedre krydsforhold og skabe mulighed for et ”transportcenter”
Cykelsti til Videbæk ved Hovedvej eller Kongevejen (IKKE OM 5-10 ÅR, MEN NU)
Natur/cykel turisme vej mellem Silkeborg og Søndervig (beskrivelse), Turister aner intet om det, men kører lige forbi os.
Ikke fjerne – men styrke forskønnelsen og vedligeholdelsen af landsbyer.
Give frivillige gode arbejdsbetingelser ved at fjerne eller begrænse de bureaukratiske  processer, eksempelvis med en kommunal sekretær, der har primær opgave at støtte et lokalområde (En indgang). Det kunne også være med til at styrke dialogen mellem borger og kommune.
At minimere og begrænse regler, så vi lokalt lettere kan gøre noget uden at møde regelrytteri.
Vedligeholde/styrke byens sammenhængs kraft med de nuværende offentlige institutioner. Det er afgørende for en styrkelse af bosætning.
Gør det muligt for byen at have bus med fælleskørsel til aktiviteter mellem landsbyer og by. Bestilt til at kunne bruges, når der var brug for den.
Vorgod-Barde kikker mod øst (Herning) og dagligvarer mod Videbæk. Kommunen skal her være megen opmærksom på dialogen, så vi også kan vende os mod vest.
Vorgod-Barde har en byplan der er forberedt for yderligere 300 indbyggere. Men ingen penge til at fortælle om det. Den information bør koordineres og samles i samarbejde med kommunen
 
Kommunen tænker sig selv som en virksomhed, hvor alt skal kvalificeres og udgifter fjernes, hvad der går ud over alle kommunens borgere. Kommunen vælger f.eks. at understøtte turisme og erhverv, 2 liberale erhverv, i stedet for at hjælpe kommunens egen borgere.
 
Hvad kunne visionerne så indeholde?
 

  • Vi vil passe på vore borgere, der ikke kan klare sig selv.
  • Vi vil have Danmarks bedste borgerservice
  • Vi vil understøtte demokratiet på enhver måde og sikre borgere medindflydelse på lokale beslutninger
  • Vi vil skabe Danmarks flotteste landsbyer og byer sammen med lokale borgere.
  • Vi vil begrænse bureaukratiet mest muligt og udfordre unødvendige regler.
  • Vi vil udvikle Danmarks bedste skoling og uddannelse i området og skabe nært samarbejde med højere uddannelser.
  • Offentlig nærhed til borgere.

 
Citat: »In-stru-men-ta-li-se-ring.« (»Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang«,)
Når man på den måde stiller noget, der ikke er æbler eller vandpumper, men menneskeskæbner, op i regnestykker, mister man noget vigtigt, mener Svend Brinkmann:
»Alt lader sig tilsyneladende efterhånden omregne til alt andet. Alle kvalitative distinktioner forsvinder på den måde; sundhed, medmenneskelighed, kunst, uddannelse og alt muligt andet kan pludselig blandes sammen og opgøres rent kvantitativt. Hvis man skal svinge sig op på den høje filosofiske hest, skrev den gamle oplysningsfilosof Immanuel Kant, at alting i verden enten har en pris eller en værdighed. Mennesket udmærker sig ved at have værdighed – og den kan man altså ikke sætte pris på. Hvis man begynder at tale om, hvorvidt det kan ’betale’ sig at tage flygtninge ind i landet, så har man allerede sat pris på dem,« siger Svend Brinkmann.

Teltudlejning:

2 stk. telte på 3x9 m - udlejningspris pr. stk. er kr. 250,-.

Stor telt 6x10 m (40-60 personer) og stor telt 6x8 meter

Udlejningspris kr. 700,- pr. dag og der er dipositum på kr. 2.000,- (vægt ca. 250 kg og der anbefales 5 mand til opsætning)

Hvornår de er booket kan ses herunder.

Vi har i Borgerforeningen 3 popcornpopper og 3 pandekagepander, som man som medlem kan låne.

Aftale med Anders på mobil 51779181


 Skal du / I fejres med hejsning af flag i byen?

Har I en anledning der skal fejres kan I for kun 250,- kr. få flag op i hele byen.
Kontakt:Anders Lund på 
mobil 51779181