Cykelsti på Kongevejen Vorgod-Barde til Videbæk

Bustur til byrådsmøde tirsdag d. 17. september kl. 16.00 er aflyst

 

Fra Borgerforeningen og den lokale befolkning er der stor opbakning til at få etableret en ny cykelsti på Kongevejen mellem Vorgod og Videbæk med tunnel under Skjernvej. Vi ser derfor initiativet fra lodsejerne langs Kongevejen som en et særdeles godt projekt til at fremme trafiksikkerheden. Kongevejen bliver benyttet meget af det, vi kan kalde svage trafikanter (cyklister, vandrere, handicap vogne, knallerter m.v.) Vejen er desuden en vigtig skolevej og siden, Vorgod-Barde mistede 7. klasse og købmanden, er trafikken af ”svage Trafikanter” vokset. Detailhandel og fritidsaktiviteter er også med til naturligt at forbinde Vorgod-Barde og Videbæk. Desuden bliver vejen brugt meget af lokale borgere til cykelture ud i naturen og har i vores forståelse også en stor turistmæssig værdi. Cykelsti gruppen under borgerforeningen har siden 2011 arbejdet på at få en cykelsti på Kongevejen og i september 2013 og gentaget i maj 2016 er vi blevet orienteret om, at teknik og miljø udvalget har registreret ønsket. Desuden er ønsket om en tunnel blevet noteret i november 2013. Vi har desværre ikke hørt noget siden! Vi vil gøre opmærksom på, at behovet ikke er blevet mindre og at vi ikke længere forventer, at Vejdirektoratet vil lave en cykelsti ved hovedvej A15 i en overskuelig fremtid (10 årig horisont).

Links til flere informationer:

Fra sidste gang i 2016

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/dag-ref-teknik-og-miljoeudvalget?AgendaID=418#e363ec36-1586-40cd-b9c1-f6f63d2e9ec8

Rapport vedrørende cykelsti på Kongevejen


Vorgod-Barde Lægehus tildeles kr. 6.394.000,00 

 

Regeringen fordeler 209,5 mio. kroner til læge- og sundhedshuse i hele landet

Fremover kommer endnu flere læger, jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer og fysioterapeuter til rykke ind under samme tag i nye læge- og sundhedshuse.

Regeringen fordeler i alt 209,5 mio. kroner til kommuner og regioner til nye læge- og sundhedshuse. Der bliver også givet penge til at udvide og modernisere nogle af de sundhedshuse, der allerede er i flere danske kommuner.

I alt bliver der i dag givet penge til 38 projekter over hele landet.

”For patienterne betyder det, at de får kortere vej til deres behandling, og at man kan få flere behandlinger samme sted. Man skal måske både til læge, til fysioterapeut og have taget en blodprøve. Det er tid og besvær, der kan undgås, når man kan få behandlingerne samme sted. Ved at prioritere flere læge- og sundhedshuse i hele landet, sætter vi i regeringen en streg under vigtigheden af at det skal være nemmere at være patient i Danmark, og at vi skal have løst lægedækningsproblemerne,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
De nye moderne læge- og sundhedshuse skal samtidig være med til at fastholde flere læger i yderområderne og andre steder i lander, der har problemer med lægedækningen.

”Vi ved, at en del læger gerne vil arbejde de steder, hvor vi i dag har problemer med lægedækningen. Men de er bange for at ende med at sidde alene uden kollegaer at sparre med i hverdagen. Det faglige fællesskab kan de få i et læge- og sundhedshus,” siger Ellen Trane Nørby.

I regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform er det afsat i alt fire mia. kroner til at der over de kommende år skal oprettes og laves moderniseringer af læge- og sundhedshuse i hele landet. Der skal også oprettes læge- og sundhedshuse, der sikrer en behandling tættere på til patienter i psykiatrien.

”Sidste år prioriterede vi også i 207 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse over hele landet, nu styrker vi igen. Vores sundhedsreform handler om at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det gør vi blandt andet ved med Nærhedsfonden at prioritere i alt 8,5 mia. kroner til at styrke vores nære sundhedsvæsen,” siger Ellen Trane Nørby. 

FAKTA
Regeringen og Dansk Folkeparti har med sundhedsreformen  lavet en aftale om, at det nære sundhedsvæsen skal udbygges de kommende år. Kapaciteten skal øges og kvaliteten skal løftes hos de praktiserende læger og kommunerne, så patienterne kan få sammenhængende behandling tæt på boligen og undgår unødvendige sygehusbesøg. Der er med aftalen prioriteret i alt fire mia. kr. til læge- og sundhedshuse i det kommende år.

Sundheds- og Ældreministeriet modtaget ansøgninger for godt 930 mio. kr. Af de 70 ansøgninger tildeles der midler til 38, hvoraf 23 er til udbygning eller renovering af eksisterende læge- og/eller sundhedshuse og 15 er til etablering af nye læge- og/eller sundhedshuse. I 2018 blev der uddelt godt 200 mio. til etablering af læge – og sundhedshuse i hele Danmark.
 

 


Tilmeld dig borgerforeningen her og SPAR penge: http://vorgod-barde.dk/medlemsskab/


Årets ildsjæl i Vorgod-Barde Borgerforening.

Formålet er at hædre den frivillige, der gør en kæmpe indsats uden egentlig at blive hædret for det. Personen eller gruppen er ikke altid synlige, men fuldstændig uundværlige i deres ihærdige arbejde med at foreningen og de praktiske opgaver kommer til at fungere. Det kan sammenlignes lidt med at blive årets leder, årets træner eller årets spiller.

Christian Christensen, Formand for Vorgod-Barde Borgerforening

 

 

 

avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/ny-hæderspris-vorgod-barde-borgerforening-hædrer-nu-årets-ildsjæl#

 


Fællesspisning og generalforsamling i Borgerforeningen

Med efterfølgende tale om "kommunens tilstand" af borgmester Hans Østergaard

Der er adgang for alle til spisning, generalforsamling og borgmester tale.

 


 


 

Et lille indblik i Julemessen 2017


 Kære borgere i Vorgod-Barde

Vorgod Ældrecenter søger Frivillige Motionsvenner til gåture med beboerne, og et ”skubbehold” til de beboere der har kørestol.
Beboerne og personalet går mange små ture rundt omkring huset og i haven, men vi kunne godt tænke os mere motion og ”udeliv”
Nu da foråret og sommeren nærmer sig, vil vi gerne give beboerne mulighed for at komme mere ud i de lyse timer og samtidig give dem mulighed for at være en del af lokalsamfundet.
Værdigt Ældreliv, også for plejehjemsbeboere, handler ligeså meget om hvordan vi sikrer, at ældre medborgere kan leve et aktivt liv.
https://www.colourbox.dk/preview/12111925-old-woman-running-with-walker.jpg
Når du alligevel skal ud på en lille gåtur, så vil vi gerne byde dig velkommen til at være en del af Ældrecentret i Vorgod-Barde.
Har DU tid til at hjælpe os, vil vi meget gerne høre fra dig.
Kom på besøg eller ring på 97175212, så laver vi en aftale.
 
Venlig Hilsen
Beboere og Personale
Vorgod Ældrecenter
https://www.colourbox.de/preview/4668333-elderly-couple.jpg