1. spadestik på Vorgod-Barde Sundheddscenter

Borgmester Hans Østergaards åbningstale:

Tillykke med 1. spadestik på Sundhedshus i Vorgod-Barde

I dag skal vi tage 1. spadestik til det kommende sundhedshus her i Vorgod-Barde. Og det skal vi især fordi, der er nogle dygtige og vedholdende ildsjæle her i området, der har arbejdet hårdt på at realisere ønsket om et sundhedshus her ved hallen.
Dengang hallen blev bygget i 1981, var det også lokale ildsjæle, der bidrog til finansiering af byggeriet med borgerindsamlinger. Ved en tilbygning i 2002 var der også stor lokal opbakning og engagement.
Jeres indsats vidner tydeligt om, at der her i Vorgod-Barde er en helt særligt tilgang til tingene. I sætter jer ikke ned og venter på, at andre kommer og gør arbejdet for jer. I tager ansvar, og I er handlekraftige.
I øvrigt kendetegnede for en lang række af lokalsamfund i kommunen at der er en gejst og en vilje til at gøre hver deres område til et attraktivt område at leve, bo og drive virksomhed i.
Det har jeg meget stor respekt for.
Jeres tilgang handler ikke kun om det kommende sundhedshus. Det handler også om relationer og sammenhold.
Nogle af jer har sikkert lært nogle nye, lokale mennesker at kende. Og nogle har lært hinanden endnu bedre at kende. Det sammenhold og det netværk, der ofte opstår, når et lokalsamfund står sammen, er meget uvurderligt… og det er noget, I kan trække på i fremtiden.
Hvem ved… måske har I allerede et nyt projekt i støbeskeen her i området.
Et projekt som det kommende sundhedshus viser, at man aldrig skal give op… heller ikke selv om, der er nogle bump på vejen.
Noget af det sværeste i de fleste projekter er at skaffe finansiering. I har afsøgt mange forskellige løsningsmuligheder, og jeg husker en god og inspirerende snak med flere af, da jeg havde mobilt borgmesterkontor i hallen i november 2018. Jeg kunne tydeligt mærke jeres engagement og vilje - og den slags smitter selvfølgeligt positivt af på en politiker som mig.
Efterfølgende blev der indledt et tæt samarbejde med Jer her i lokalområdet og kommunen, og det endte ud i at der blev fremsendt en ansøgning om puljemidler fra staten til byggeri af et nyt sundhedshus i Vorgod-Barde.
Og en af de helt store milepæle blev opnået i maj sidste år, hvor regeringen afsatte 6,4 millioner kroner til projektet.
Der var mange, der havde søgt regeringen om midler til nye lægehuse og sundhedshuse. Mange fik afslag - og mange fik kun en del af det ansøgte beløb. Vi søgte i fællesskab 6,4 millioner kroner til projektet, og minsandten om ikke der blev bevilget fuld finansiering på de 6,4 millioner kroner.
Det er meget imponerende, og for mig ingen tvivl om at der her er tale om et mønstereksempel på hvad vi kan løse i fællesskab, og at det betaler sig at gøre en stor indsats, og være i besiddelse af en god portion vedholdenhed.
Det kommende lægehus skal være en kommunalt ejet bygning, og det vil gøre det meget lettere at rekruttere læger til vores område fremover - fremfor at det er lægerne selv, der skal stå for finansieringen af bygningerne.
Det nuværende lægehus har også udtjent sin pligt, så også på det punkt er det kun godt, at der fremover skal være lægehus i en ny og mere tidssvarende bygning.

Det kommende sundhedshus skal dog ikke blot være lægehus.
I har skaffet midler, så der også bliver plads til fysioterapi. Man vil i fremtiden derfor både kunne få lægebehandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning i sundhedshuset. Det er godt tænkt.
Som jeg nævnte lige før, så smitter det af på mig som politiker at opleve jeres engagement og jeres vilje. Derfor var det heller ikke svært for mig at bakke op, da I for nyligt spurgte mig og Byrådet, om vi vil hjælpe med at få den sidste del af finansieringen på plads til lokalerne til fysioterapi.
I søgte Byrådet om em medfinansiering på 1 mio. kr. som der skulle til for at nå i mål med finansieringen af hele projektet. Byrådet besluttede i fuld enighed at imødekomme jeres ansøgning.
Der sker meget i Vorgod-Barde området, og der arbejdes lige nu med kommunal udstykning af jord til byggegrunde. Der er så vidt jeg ved udsolgt af byggegrunde i byen og der er god efterspørgsel på nye grunde.
Jeg er helt overbevist om at vi nu får udviklet nye og attraktive grunde i området og jeg er sikker på at der vil blive stor efterspørgsel. Jeg glæder mig til at udstykningen stå klar og salget af nye grunde kan iværksættes.
For at gøre opmærksom på bosætningemulighederne i området har Erhvervs- og Vækstudvalget på sit seneste møde bevilget 400.000 kroner til at markedsføre den østlige del af kommunen.
Jeg vil ønske jer alle et stort tillykke med dagens spadestik. I dag begynder jeres ønske om et sundhedshus for alvor at blive realiseret.
Tak for jeres indsats og jeres lokale engagement. Det er en fornøjelse at være borgmester i en kommune, hvor vi har borgere, der kan selv - og vil selv.
Tillykke med dagen og tak for ordet.

”Gør byen rent dag” lørdag d. 19. september kl. 14.00 ved hallen.

Vi skal have fjernet affaldet langs veje og stier.
Vi mødes ved hallen og der vil blive udleveret ruter. Det hele afsluttes på materialegården ved siden af molokkerne, hvor der vil være drikkevarer og godt til ganen og hvor vi kan vurdere dagens indsats.

Det hele gøres for vores fælles natur og i samspil med NF på Affaldsindsamlingen 2020 - du kan se mere om det her:
https://www.affaldsindsamlingen.dk/.../12544-gor-byen.../

 

I den absolut vigtige 3. halvleg efter indsamlingen af affald :-)

 

Til gengæld bliver der ingen julekalender i år. Den sikrer normalt driften af vores julebelysning, så hvis du gerne vil hjælpe os økonomisk ved at donere til julebelysning, er du velkommen til at sende et beløb til kassereren Niels Fregerslev på mobilepay  41682011 mærket ”julebelysning”

For at alle kan være med til advent, vil arrangementet blive ændret lidt, men vi holder stadig adventsfest. Flere oplysninger vil komme med invitationen senere.

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningen

 

 


Vorgod-Barde Lægehus tildeles kr. 6.394.000,00

Regeringen fordeler 209,5 mio. kroner til læge- og sundhedshuse i hele landet

Fremover kommer endnu flere læger, jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer og fysioterapeuter til rykke ind under samme tag i nye læge- og sundhedshuse.

Regeringen fordeler i alt 209,5 mio. kroner til kommuner og regioner til nye læge- og sundhedshuse. Der bliver også givet penge til at udvide og modernisere nogle af de sundhedshuse, der allerede er i flere danske kommuner.

I alt bliver der i dag givet penge til 38 projekter over hele landet.

”For patienterne betyder det, at de får kortere vej til deres behandling, og at man kan få flere behandlinger samme sted. Man skal måske både til læge, til fysioterapeut og have taget en blodprøve. Det er tid og besvær, der kan undgås, når man kan få behandlingerne samme sted. Ved at prioritere flere læge- og sundhedshuse i hele landet, sætter vi i regeringen en streg under vigtigheden af at det skal være nemmere at være patient i Danmark, og at vi skal have løst lægedækningsproblemerne,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
De nye moderne læge- og sundhedshuse skal samtidig være med til at fastholde flere læger i yderområderne og andre steder i lander, der har problemer med lægedækningen.

”Vi ved, at en del læger gerne vil arbejde de steder, hvor vi i dag har problemer med lægedækningen. Men de er bange for at ende med at sidde alene uden kollegaer at sparre med i hverdagen. Det faglige fællesskab kan de få i et læge- og sundhedshus,” siger Ellen Trane Nørby.

I regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform er det afsat i alt fire mia. kroner til at der over de kommende år skal oprettes og laves moderniseringer af læge- og sundhedshuse i hele landet. Der skal også oprettes læge- og sundhedshuse, der sikrer en behandling tættere på til patienter i psykiatrien.

”Sidste år prioriterede vi også i 207 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse over hele landet, nu styrker vi igen. Vores sundhedsreform handler om at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det gør vi blandt andet ved med Nærhedsfonden at prioritere i alt 8,5 mia. kroner til at styrke vores nære sundhedsvæsen,” siger Ellen Trane Nørby. 

Tilmeld dig borgerforeningen her: http://vorgod-barde.dk/medlemsskab/


Årets ildsjæl i Vorgod-Barde Borgerforening.

Formålet er at hædre den frivillige, der gør en kæmpe indsats uden egentlig at blive hædret for det. Personen eller gruppen er ikke altid synlige, men fuldstændig uundværlige i deres ihærdige arbejde med at foreningen og de praktiske opgaver kommer til at fungere. Det kan sammenlignes lidt med at blive årets leder, årets træner eller årets spiller.

Christian Christensen, Formand for Vorgod-Barde Borgerforening

avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/ny-hæderspris-vorgod-barde-borgerforening-hædrer-nu-årets-ildsjæl#

 


Du behøver ikke have superkræfter!!

Men kunne du blot tænke dig at gøre et andet menneske glad – så har vi brug for dig!

Vi søger frivillige, som kunne tænke sig at bruge en time nu og da på at gå/cykle en tur med en af beboerne, spille et spil æsel, læse en historie

eller noget helt andet. Vi kvitterer med gode oplevelser og en kop kaffe!

Alder og erfaring er underordnet – vi skal nok hjælpe dig godt i gang!

Ring eller kig forbi til en snak.

Venlig hilsen

Personalet på Vorgod Ældrecenter

Tlf. 99743170