September 2022

Borgerforeningen - en forening for alle i Vorgod-Barde!

Og den er man da medlem af!

Det vil vi i det mindste gerne at I er! Borgerforeningens aktiviteter spænder vidt, men arbejdet er altid grundfæstet i det lokale. Og det er et uegennyttigt arbejde til gavn og glæde for alle. Vi beskæftiger os med at passe de grønne områder, vedligeholder 4 legepladser. Holder fastelavnsfest og juletræstænding sammen med Kirken. Sørger for julebelysning. På det seneste har vi brugt meget tid på projekt 2+1 vej. Vi har også en holdning til byudvikling, til grødeskæring, bosætning, vi deltager i traktortræk, - og meget mere!

Borgerforeningen er en forening for alle, og derfor vil vi gerne appellere til, at man bliver medlem. Det koster ikke det store, 125 Kr. pr person og 250 Kr. Pr husstand. Et medlemskab giver stemmeret og indflydelse på den årlige generalforsamling med gratis kaffe og kage, som afholdes i januar. Ligeledes er det gratis for medlemmer at låne foreningens kanoer og kajakker til sejlads på Vorgod Å.

Vi går i luften med en ny hjemmeside ca. 1. oktober, og adressen er: vorgod-barde.dk. Her vil vi løbende orientere om foreningens aktiviteter via nyhedsbreve, tage temaer op, og der vil ligeledes være en Facebook gruppe tilknyttet også på vorgod-barde.dk, hvor man som medlem har ret til at deltage i drøftelser og debatter.  Det er fortsat den gamle hjemmeside, der dukker op, men fra ca 1. oktober er vi i luften med ny og mere aktiv hjemmeside! 

Så derfor send en mail eller SMS til Lene eller Karsten med: Navn/Navne, adresse, tlf. og mail. Angiv Enkelt eller Husstand, og betal på MobilePay: 0096TA til: Borgerforening Vorgod-Barde

og skriv i kommentar: ”Ny medlem 2023”. Når der er betalt, er man medlem med det samme + hele året 2023.

Kontakt:

eller


Se/udskriv ovenstående opslag her: VBB flyer 2022.pdf