Fastelavns fest i Vorgod-BardeVorgod-Barde hallen søndag d. 7. februar kl. 13.30


Vi starter med fastelavnsfamiliegudstjeneste i Hallen med efterfølgende tøndeslagning og kaffe
 
Kirken er indrettet i Gymnastiksalen og Tøndeslagningen er opsat i håndboldhallen. Normalt masser af mennesker og herlige flot udklædte børn.

Når man ikke Gudstjenesten, kan man komme ca. kl. 14.15 og være med til tøndeslagningen.

Et samarbejde mellem Menighedsråd og Borgerforening.

 

Generalforsamling og foredrag i Vorgod-Barde Borgerforening

Mandag den 25. januar 2015 kl. 18.00 i Vorgod Forsamlingshus

 

Arrangement starter med fællesspisning.

 

Der serveres en god middag fra Westergaards Hotel. Pris kr. 70,- pr. person. Øl og sodavand kan købes.
Tilmelding senest den 22. januar, der kan købes spisebillet herunder eller tilmelding til formanden Christian Christensen på mobil 40 17 78 18 eller mail cc@vestjysk-edb.dk

  

19.00 Generalforsamling ifølge vedtægter.

 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • valg af 3 nye medlemmer
 8. Valg af revisorer.
 9. Evt.
   

20.00 Foredrag med Kim Ruberg, Brædstrup

Initiativtager til DanmarkPaaVippen.dk
Kim har bl.a. en omfattende erfaring inden for erhverv og kommunikation. Med en baggrund som historiker blev han i sin tid kursusleder på Nordisk Journalistkursus samt journalist og redaktionssekretær på Morgenavisen Jyllands-Posten. Men i 1989 skiftede han journalistikken ud med arbejdet som informationsdirektør i det europæiske erhvervsfremmeprojekt EUREKA, hvor han havde overordnet informationsansvar for aktiviteter i 33 europæiske lande. I samme periode fungerede han som ambassaderåd i Udenrigsministeriet.
 
Midtvejs vil der være kaffe.
Alle er velkommen (husk dog tilmelding til fællesspisning), der er dog kun stemmeret for medlemmer af borgerforeningen. Tilmelding kan foregå på dagen.
Du er også velkommen til de enkelte indlæg efter tid og ønske.

Yderligere informationer kan ses på www.vorgod-barde.dk.


 
 

Borgerforeningen inviterer til Borgermøde vedrørende udviklingen af Barde ØST.

Onsdag d. 9. december kl. 19.00 i Vorgod-Barde Hallens Cafeteria

Et flot areal, som vi har mulighed for at bruge som aktivitets område og som en lille naturperle i den nordlige del af Vorgod-Barde
Vi vil denne aften gennemgå forløbet omkring Barde Øst og beskrive det nye oplæg vedrørende udvikling af området. Desuden vil vi kunne præsentere en oversigt over alle projekter og deres gennemførelse.
I landzonetilladelsen er der lagt planer for sti, løbe/forhindringsbane og MTB rute.

Hele Projektet har været i gang siden 2009, så det kan være godt for alle at vide, hvor vi er i dag efter at vi har fået de kommunale godkendelser på plads. Baggrunden for projektet var de VE midler, der blev stillet os til rådighed i forbindelse med bygningen af vindmøller i Barde Sande.

Spørgsmål og svar.

Løbeklub og Pedalklub og naboer til området er inviteret. Vi håber på en praktisk planlægning af det videre forløb.
Mødet foregår i hallens cafeteria, hvor Borgerforeningen vil være vært for gløgg, æbleskiver og en kop kaffe. Gerne tilmelding til mødet på tlf. 40177818 eller cc@vorgod-barde.dk af hensyn til kaffen.

Med venlig hilsen Borgerforeningen   

Årets Borger 2015

Årets borger 2015 i Vorgod-Barde, Lars Old Jensen:

Igennem mange år har Lars flittigt od dygtigt varetaget Kasserer funktionen i Vorgod-Barde Motion og Fritid. At være kasserer regnes af DGI som den mest arbejdskrævende funktion indenfor frivillig arbejde - og denne post har Lars nu ihærdigt varetaget ulønnet i 15 år.
Lars brænder for udvikling og har derfor også været en af de bærende kræfter omkring sammenlægning af 3 foreninger i Vorgod-Barde Motion og Fritid

...

Lars er rollemodel indenfor frivillig arbejde, værdsat medlem af bestyrelsen og med sit gode humør, flid, arbejdsomhed og stærke samarbejdsevner medvirker han til, at sikre en vedholdende udvikling af foreningen og derigennem vores område.


Billeder kan ses under begivenheder og billedgalleri

 

 

 

Sct. Hans fest i Vorgod-Barde


 

Så er det lige godt op over – vi er allerede forbi midsommer og skal nu have det fejret med et par hyggelige timer til Sct. Hans.

 

I morgen tirsdag aften fra kl. 19.30 vil borgerforeningen gerne byde på lidt hygge og samvær ved bålet bag hallen. Vi vil både have lidt at spise og drikkelse ved bålet og noget til børnene.

Kl. 20.00 vil Bjarne Svendsen fra Fjelstervang og levere Sct. Hans talen. Han er medlem af Byrådet, sidder i Børne og familieudvalget, medlem af Landdistriktsrådet og desuden den lokale graver m.v.

 

Der er blevet lovet tørvejr om end lidt køligt, men så bliver det også godt med et stort bål.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen

 


Ny oplevelsesdag i Vorgod Sogn

eller
"Oplev dine børns skoledistrikt"
"Lær egnen at kende og hør om det, du normalt ikke ser"


Søndag d. 31. maj kl. 1400
Fra Vorgod-Barde hallen
Pris kr. 80,- pr sæde/person incl. kaffe og kage.

 
Kom en tur med rundt i Vorgod Sogn og lær din egn at kende. Vi ser, hvordan terrænet er formet af istiden og de lange ådale. Vi hører historien om de mennesker, der er opvokset her og skabt landbruget og naturens form i dag. Vi ser, hvor der er spændende udflugtsmål på cykel, gåben eller elcykel. Ruten er ca. 45 km lang og der vil blive flere stop, for at fortællerne kan formidle historierne. Mon ikke der også kommer en par "røverhistorier" undervejs. Midtvejs vil vi stå ud af bussen og få lidt kaffe, mens vi nyder den smukke natur. Vi opfordrer til hurtig tilmelding (bestil herunder), da der er begrænset med pladser. Bussen er åben på toppen. Turen forventes at tage ca. 3 timer.

 

Gør byen rent dag

Søndag d. 19. april kl. 14.00 ved hallen

I samarbejde med Naturfrednings foreningen afholder vi oprydning/affaldsindsamlings dag. Skole og Børnehave har allerede været aktive i centrum, men mange veje, stier og grøftekanter (og for den sags skyld og landmandens marker) trænger til en kærlig oprydning.

Arrangementet tager blot 1 time eller 1,5 afhængig af, hvor stort et område, der bliver ryddet.

Jens Christian Grønbæk er leder (tlf. 97175959)
     

Gymnastik opvisning 2014

 

Billeder ses her:
http://vorgod-barde.dk/begivenheder-og-billedgalleri/39-gymnastikopvisning-2014/

 

 

Sportsfest 2013

 

Flere billeder fra revyen kan ses her:

 

Du har mulighed for at se arrangementer her:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151553850422711&set=oa.602957799735749&type=1&theater

 

 

Disc golf i Momhøje Plantage.


Da kommunen ikke er afvisende for at etablere en disc golf bane i momhøje plantage eller et andet sted i vores lokal område, mangles der en bestyrelse for at styre dette projekt.
Har du lyst til at være med til sådan et projekt, så meld tilbage til Karsten Iversen på tlf: 61604660 eller på mail: DG@lkiversen.dk.

Opgaven består i at danne en forening, der står for planlægning og design af bane, samt bestemme regler og reklame for banen. Disse opgaver bidrager man til i det omfang man har lyst og mulighed, så synes du det kunne være spændende at være med til opstart af sådan en forening, så meld endelig tilbage.
 
Det praktiske:
Kommunen skal have en forening at referere til , så der skal samles 4-5 personer for at kunne danne en forening, som er med til planlægning, udarbejdelse af retningslinjer og regler for anvendelse af området.
 
Hvad er disc golf?
Disc golf er en hobby/sport hvor det gælder om at kaste en frisbee efter en kurv. En typisk bane består af 9 huller/kurve hvor hver kurv har et tee-sted og en målkurv.

Det eneste udstyr der skal bruges til dette er en frisbee, og eneste forudsætning er, at man kan kaste en frisbee, så kan man være med.
Dette er en fantastisk mulighed for at lave noget som enkelt idrætsudøver eller som en familiesport, hvor man kan have mange fornøjelige timer sammen.
Se eventuelt en teaser på disc golf, på facebook under Vorgod-barde portalen .

Kortlogoer

Betaling med dankort:

Betalingsbetingelser:
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte medlemsskab. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med formand/kasserer.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort og Visa Dankort.

Medlemslogin - borgerforening

Højre kolonne

 

Sponsorer: